ALGEMEEN

Takken? Van de bomen of iets anders?

De leden van onze groep worden onderverdeeld in 6 verschillende takken naargelang de leeftijd. Elke tak heeft zijn eigen leiding. Binnen de leiding van één tak is één persoon verantwoordelijk voor de werking van deze tak. We noemen hem/haar de takleiding.